องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ยะหา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เส้นทาง 3 แยกกำนัน - 3 แยกอาเส็น [26 เมษายน 2565]
จิตอาสา อบต.ยะหา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณเส้นทางเข้าตำบลบาโร๊ะ-สะพานปูแล [22 เมษายน 2565]
อบต.ยะหา ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อ.ยะหา จ.ยะลา [12 เมษายน 2565]
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [31 มีนาคม 2565]
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [31 มีนาคม 2565]
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ.2565 [28 มีนาคม 2565]
โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 [25 มีนาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 [21 มีนาคม 2565]
อบต.ยะหา รับมอบถุงยังชีพจาก อบจ.ยะลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลยะหา [11 มีนาคม 2565]
วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ดำเนินการกิจกรรม โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เพื่อยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา... [10 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13