info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
account_box ฝ่ายสภา
(นายอาหะมะ อาลี)
ประธานสภา อบต.
(นายอาหะมะ อาลี)
ประธานสภา อบต.
(นายมะรอดิง อาแด)
รองประธานสภา อบต.
(นายมะรอดิง อาแด)
รองประธานสภา อบต.
(นายอาหะมะ บาฮะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายอาหะมะ บาฮะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายมาหะมะ อาลี ยะมา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายมาหะมะ อาลี ยะมา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายแวหะมะ กอหามะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายแวหะมะ กอหามะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายต่วนมะ จอหลง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายต่วนมะ จอหลง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายอับดุลรอแม บากา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายอับดุลรอแม บากา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายหามะสุรี ลาบูอาบี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายหามะสุรี ลาบูอาบี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายอับดุลวาฮับ ทากือแน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายอับดุลวาฮับ ทากือแน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาเหาะ ดีแม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาเหาะ ดีแม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายเกษม สำซี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายเกษม สำซี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายมะดือเร๊ะ ลำมือเดาะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายมะดือเร๊ะ ลำมือเดาะ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายอภินันท์ บาโง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายอภินันท์ บาโง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายยะผา รอดิง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายยะผา รอดิง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายซัยนูลอาบีดิน ยะผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายซัยนูลอาบีดิน ยะผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายดนยา สานิ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายดนยา สานิ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายนาวาวี บีแต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายนาวาวี บีแต)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายอาฮามะ ดาละ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายอาฮามะ ดาละ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์