info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอับดุลรอมัน กีละ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
(นายอับดุลรอมัน กีละ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
(นายสมชาย บาสอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
(นายสมชาย บาสอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
(นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
(นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์