องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 317
เดือนนี้6,223
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,620
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 สิงหาคม 2566]
โดยการรวมพลังด้วยวิธี ๕ส (Big Cleaning Day) จัดทำกิจกรรมโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข ณ มัสยิดอัล-อิสลามียะห์อาเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลยะหาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา [27 กรกฎาคม 2566]
โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 [28 มิถุนายน 2566]
 
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2567 โดยกำหนดส่งโครงการภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะหา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเท่าและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น


ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยปรับสภาพบ้าน คนพิการ 2565


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2565


มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย


ประชาสัมพันธ์คนพิการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษา

การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลดละเลิกบุหรี่


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

thumb_up facebook
facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 สิงหาคม 2566]
โดยการรวมพลังด้วยวิธี ๕ส (Big Cleaning Day) จัดทำกิจกรรมโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข ณ มัสยิดอัล-อิสลามียะห์อาเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลยะหาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา [27 กรกฎาคม 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ