messager
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
call : 088-3947737
ระบบออนไลน์
image โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2567 [17 พฤศจิกายน 2567]
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น[1 ตุลาคม 2567]
 

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567[28 มิถุนายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิฯชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.[25 มิถุนายน 2567]
 

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กิน ช้อป เที่ยว ตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
ประชาสัมพันธ์ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้2,615
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,042
ทั้งหมด 280,000