messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 164
เดือนนี้2,615
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,042
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ณ วัดยะหาประชาราม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567[11 เมษายน 2567]
กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK[2 เมษายน 2567]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567[8 มกราคม 2567]
 
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (EIT)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567


ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2567 โดยกำหนดส่งโครงการภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะหา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเท่าและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น


ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยปรับสภาพบ้าน คนพิการ 2565


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2565


มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย


ประชาสัมพันธ์คนพิการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษา

การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลดละเลิกบุหรี่


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

thumb_up facebook
facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน

camera_alt ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ณ วัดยะหาประชาราม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567[11 เมษายน 2567]

กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK[2 เมษายน 2567]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[1 กุมภาพันธ์ 2567]
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ