องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ผลการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้พนักงานจ้างให้บริการในช่วงพักกลางวันในวันทำการและให้บริการประชาชนในวัน เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานข้อมูลการเก็ยสถิติผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข้าวสาร อบต.ยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ วิธีเอาตัวรอดจาก "วาตภัย" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ประกาศ บัญชรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศ บัญชรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ผลการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ผลการรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6