info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศรายง่านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทาง และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ยะหา สมัยสามัญที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ยะหา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานการตามมาตรา 72 แห่ง พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครขึ้นทะเบียนหางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386 |
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์