ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
account_box กองช่าง
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน