องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box กองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวนูรมี ทากือแน
คนงาน