องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box กองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง