info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
account_box กองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวมาลาตี มณีหิยา)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวมาลาตี มณีหิยา)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์