info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
play_arrow เอกสารเผยแพร่ประชาชน
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.25561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 4/2561 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมทุกท่านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 1 /2561 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์