องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกาศ การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1