ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
play_arrow แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
insert_drive_file ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
photo แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ยะหา เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 -2555) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน