ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน