ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17
volume_down จดหมายข่าว
photo แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file มอบหน้ากกากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file กิจกรรม อบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหาเพื่อให้กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file กิจกรรมพบปะพูดคุยลานทำ ครั้งที่ 79 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file โครงการวันเด็ก 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file โครงการยะหาลานธรรม นำวิธีพุทธ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file โครงการเเกนนำจิตอาสานวดเเผนไทยในผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.ยะหา ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน