info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
volume_down จดหมายข่าว
photo จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file มอบหน้ากกากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file กิจกรรม อบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหาเพื่อให้กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file กิจกรรมพบปะพูดคุยลานทำ ครั้งที่ 79 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file โครงการวันเด็ก 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file โครงการยะหาลานธรรม นำวิธีพุทธ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file โครงการเเกนนำจิตอาสานวดเเผนไทยในผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.ยะหา ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการอาสาสมัครรักประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์