info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
photo แผ่นพับการดำเนินการการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file มาตรการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ผังขั้นตอน/กระบวนการ และรอบระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์