องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาแน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายประปา-บาโด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะยีหะรงค์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านราแม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดนูรุบอิห์ซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลอิหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์สะแต หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอบกำปงบอง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบือแนสือโนง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ-นาเล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาแนซอยมะเซ็ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยือเร๊าะ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต-บูเกะ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุ๊ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก พร้อมเสริมผิวหินคลุก สายบ้านละอุ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2