ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาแน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายประปา-บาโด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านราแม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะยีหะรงค์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์สะแต หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลอิหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดนูรุบอิห์ซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบือแนสือโนง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอบกำปงบอง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ-นาเล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยือเร๊าะ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาแนซอยมะเซ็ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต-บูเกะ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุ๊ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายบ้านกูแม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน