info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาแน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายประปา-บาโด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านราแม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะยีหะรงค์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์สะแต หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลอิหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดนูรุบอิห์ซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบือแนสือโนง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอบกำปงบอง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ-นาเล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยือเร๊าะ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาแนซอยมะเซ็ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต-บูเกะ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุ๊ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายบ้านกูแม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์