ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62 จำแนกเป็นรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file รายงานผลผู้ได้รับการคัดเลือกทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม. 4 บ้านลากอ ตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file รายงานผลผู้เสนอราคาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนมะพร้าว ม. 5 ตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file รายงานผลผู้ได้รับเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 ตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน