info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ณ มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์