ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
play_arrow แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3ปี (2558-2560) ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน