info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจขอ

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันนที่ 6-7 มีนาคม 2564 [8 มีนาคม 2564]
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส [23 สิงหาคม 2563]
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 [22 สิงหาคม 2563]
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2563 [14 สิงหาคม 2563]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ยะหา สมัยสามัญที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview286

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแซกะ หมู่ที่ 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
โครงการปูเสริมจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านควนมะพร้าว หมู่ที่ 5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านควนมะพร้าว หมู่ที่ 5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านควนมะพร้าว หมู่ที่ 5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
language หนังสือราชการกรม
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์