ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
นายก อบต.ยะหา แถลงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจําปี 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา นายอุมา สะมะแอ นายก อบต.ยะหา ซึ่งได้รับประกาศการรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ยะหา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจําปี 2565 จากนั้น คณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.ยะหา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ร่วมใจ ต่อต้านคอรัปชั่น ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทำสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตร่วมกัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน