องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน อง์การบริหารส่วนตำบลยะหา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน โดยอบรบให้ความรู้การคัดแยกขยะและสาธิตการทำถังขยะเปียก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อง์การบริหารส่วนตำบลยะหา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565
ผู้โพส : admin