ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา อบรมให้ความรู้และฝึกการทำผ้ามัดย้อม
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา นายรังสิมันต์ ดีแม รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ยะหา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา อบรมให้ความรู้และฝึกการทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน