ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2564

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

พบเห็น แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก "พายุดีเปรสชัน" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจขอ

thumb_up facebook
facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา อบรมให้ความรู้และฝึกการทำผ้ามัดย้อม [13 มกราคม 2565]
นายก อบต.ยะหา แถลงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจําปี 2565 [11 มกราคม 2565]
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ หน้าที่ทำการกำนันตำบลยะหา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 [6 มกราคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ